Praktijkinformatie

Mijn praktijk is op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend uitsluitend op afspraak geopend. 

Afzeggen van je afspraak

Omdat ik ruimte en tijd reserveer voor elke behandeling, vraag ik je om een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen of te verzetten. Anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Behandeling aan huis

Voor een behandeling aan huis kan je telefonisch met mij overleggen.

Een behandeling of massage wordt afgeraden bij:

  • koorts
  • Infectieziektes
  • Besmettelijke huidziektes
  • Ernstige hartkwalen (tenzij de behandelende arts goedkeuring geeft)

Covid 19

In mijn praktijk volg ik de richtlijnen vanuit de RIVM en mijn beroepsvereniging FAGT. Iedereen is welkom en ik zal niet vragen naar je keuze omtrent vaccinatie.

Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, koorts en verkoudheid overleg of het verstandig is om naar mijn praktijk te komen. Mocht je twijfelen of het verstandig is om een behandeling te ondergaan, neem dan contact met mij op.

Algemene informatie

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (53706595).

BTW nr. NL001975356B29

Mijn praktijk wordt beoordeeld door een extern visitatiebureau. Dit bureau beoordeelt mijn praktijkvoering, de praktijkruimte, bedrijfsvoering en bijscholingen. Tevens heb ik regelmatig intervisie overleg met collega’s.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT). Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) de consulten via aanvullende verzekeringspakketten. Ik adviseer je om contact op te nemen met jouw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Tevens ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Klachtenprocedure

Als bij de Fagt aangesloten therapeut ben ik in het kader van de wet WKKGZ aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Quasir) en geschilleninstantie (Zorggeschil), welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast ben ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Als Cam-therapeut doe ik mijn uiterste best om mijn cliënten met de groots mogelijke integriteit te behandelen. Toch kan het voorkomen dat je vindt dat ik als therapeut niet juist gehandeld heb. Mocht je niet tevreden zijn over mij of de behandeling, dan hoor ik dat graag via je. Je kan jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk (innerlijkestap@gmail.com) indienen. 

Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt je hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Komen we er samen niet uit, dan verwijs ik je naar de Klachtenprocedure op de site van mijn beroepsvereniging FAGT.

Delen met je netwerk?
Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoe kan ik je van dienst zijn?