Praktijkinformatie

Openingstijden

 • Maandag 9.00 – 17.00 uur
 • Dinsdag 9.00 – 17.00 uur
 • Woensdag 9.00 – 17.00 uur
 • Donderdag 9.00 – 17.00 uur
 • Vrijdag 9.00 – 15.00 uur
 • Zaterdag en zondag is de praktijk gesloten

In overleg is het altijd mogelijk om, buiten de openingstijden, een afspraak te maken.

Afzeggen van je afspraak

Omdat ik ruimte en tijd reserveer voor elke behandeling, vraag ik je om een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen of te verzetten. Anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Behandeling aan huis

Voor een behandeling aan huis kan je telefonisch met mij overleggen.

Wanneer is een massage of behandeling niet aan te raden

Een behandeling of massage wordt afgeraden bij:

 • koorts
 • Infectieziektes
 • Besmettelijke huidziektes
 • Ernstige hartkwalen (tenzij de behandelende arts goedkeuring geeft)

De volgende factoren kunnen een extra risico vormen tijdens mijn behandeling:

 • Kanker
 • Trombose
 • Bloedverdunners (tenzij de behandelende arts goedkeuring geeft)

Mocht je twijfelen of het verstandig is om een behandeling wel of niet te starten, neem dan gerust contact met mij op.

Algemene informatie

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (53706595).

Mijn praktijk wordt beoordeeld door een extern visitatiebureau. Dit bureau beoordeelt mijn praktijkvoering, de praktijkruimte, bedrijfsvoering en bijscholingen. Tevens heb ik regelmatig intervisie overleg met collega’s.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) de consulten via aanvullende verzekeringspakketten. Ik adviseer u om contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Tevens ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 

Klachtenprocedure

Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat ik als therapeut niet juist gehandeld heb.

Als Fagt geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TBC/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken naar een oplossing. 
 2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.  
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Delen met je netwerk?